Allt det där din mamma varnade dig för...

2006-11-24

BOLIVIA


En dag åker jag dit. :)

2006-11-23

YouTube debut...


uh, steve, you do know that you just made your debut on youTube?

2006-11-22

En ny serie att fastna i...

...och det har vi gjort. :D

2006-11-14

Fina flickor fiser inte?


2006-11-01

TS XVII HS

MySpace on The Daily Show

Den lever vidare på nätet

The Ultimate Revenge On A Telemarketer

Bamsesaga à la WoW